0
ZATVORI

Pogoji prodaje preko spletne trgovine

POGOJI PRODAJE KROZ INTERNET TRGOVINO ELEKTROPROFI.HR 

Podatki o podjetju
KRAJNIK SALES ASSISTANTS družba z omejeno odgovornostjo za trgovino, Sesvete, Trnovečka 11, 10360 Sesvete, tel: 385 1 2385-474, faks: 385 1 2385-474

Račun spletne trgovine IBAN: HR2323600001102170992 SWIFT ZABAHR2X

Družba je vpisana v register trgovskega sodišča v Zagrebu pod številko MBS: 080743516, OIB: 50905437304, osnovni kapital družbe 20.000,00 kn, vplačan v celoti
Uprava: Karolina Krajnik, direktor

Spletni naslov spletne trgovine: https://elektroprofi.hr/ 

Pomen izrazov, izraženih v teh splošnih pogojih

1. Prodajalec - podjetje KSA d.o.o. Trnovečka 11, Sesvete OIB: 50905437304, ki opravlja veleprodajno dejavnost.

2. https://elektroprofi.hr/ - spletna stran prodajalčeve spletne trgovine.

3. Stranka - vsaka usposobljena oseba, ki je po pregledu in izbiri izdelka ali storitve registrirala svoje podatke in naročila izdelek ali storitev.

4. Uporabnik - vsaka oseba, ki dostopa do spletnega mesta "elektroprofi.hr" z namenom nakupa izdelkov, oglaševanih na istem ali pridobivanja informacij o določenem izdelku.

5. Uporaba "elektroprofi.hr" - dostop do spletnega mesta elektroprofi.com.hr za pridobitev informacij o vsebini iste in / ali realizacije spletne trgovine

6. Spletni nakup ali spletna trgovina - nakup izdelkov ali storitev prek "elektroprofi.hr"

7. Izdelek ali izdelki - eden ali več izdelkov in / ali storitev, ponujenih na "elektroprofi.hr", ki jih je mogoče kupiti prek spletne trgovine.

8. Pogoji prodaje - Pogoji preko spletne trgovine KSA d.o.o. Zagreb na elektroporfi.hr.

Splošne določbe prodajnih pogojev

1. Imetnik vseh pravic do vsebine na spletni strani https://elektroprofi.hr/ je Prodajalec. Z uporabo storitve spletne trgovine »elektroprofi.hr« velja, da so kupci ves čas seznanjeni s temi Pogoji prodaje in da jih v celoti razumejo in sprejemajo.

2. Pogoji prodaje veljajo za pravice in obveznosti v zvezi z nakupom izdelkov ali storitev prek spletne trgovine, pravice in obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve pogodb o prodaji na daljavo med kupcem in prodajalcem spletne trgovine, pa so sestavni del takšnih pogodb. pogoji in način naročanja izdelkov, cene izdelkov, načini plačila, garancije, reklamacije in vračila, dostava, zaščita osebnih podatkov in druga vprašanja, povezana z uporabo "elektroprofi.hr" in spletnega nakupovanja.

3. Uporabniki so se dolžni pred nakupom seznaniti s temi pogoji in jih redno preverjati, da bodo seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi.

4. Kupec na "elektroprofi.hr" je lahko izključno pravna ali fizična oseba kot poklicni kupec, ki kupuje izdelke v okviru svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti, ki vključuje podjetja, javne ustanove, fizične osebe, registrirane za opravljanje nekatere dejavnosti kot svobodni poklici in / ali neodvisne dejavnosti in druge organizacijske oblike Kupec v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov ne more biti potrošnik, to je fizična oseba, ki sklene pravni posel ali posluje na trgu zunaj svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti Prodajalec ne odgovarja za nobeno dejanje, ki je v nasprotju s to določbo, prodajalec pa ima diskrecijsko pravico, da kadar koli onemogoči kupčevo spletno trgovino, če sumi, da kupec ni poklicni kupec.

5. Kupoprodajna pogodba med Kupcem in Prodajalcem je sklenjena v trenutku potrditve naročila določenega izdelka.

6. Preko "elektroprofi.hr" je mogoče izdelke kupiti izključno na območju Republike Hrvaške, kar pomeni dostavo kupljenih izdelkov samo na določenem območju.

7. Uporabniki "elektroprofi.hr" so dolžni pri izpolnjevanju registracijskega obrazca posredovati natančne, veljavne in popolne osebne podatke, nasprotni postopek pa Prodajalcu pooblasti, da kadar koli zavrne tak uporabnikov dostop ali izvedbo vseh ali dela storitev, ki jih ponuja "elektroprofi.hr" .

8. Prodajalec je pooblaščen, da brez predhodnega obvestila spremeni vsebino teh Splošnih pogojev, ponudbo izdelkov, cene, druge informacije, povezane s spletno trgovino in vse druge vsebine "elektroprofi.hr", zato so uporabniki "elektroprofi.hr" dolžni obiščite isto spletno mesto in si oglejte vsebino istega. Nasproten postopek prodajalca osvobodi kakršne koli odgovornosti. Te spremembe začnejo veljati z objavo na spletni strani elektroprofi.hr.

9. Prodajalec je oproščen vsakršne odgovornosti za škodo, ki lahko nastane na napravah, ki omogočajo dostop do "elektroprofi.hr" in podatkov, shranjenih na istih napravah, kadar uporabljate "elektroprofi.hr", če so ga povzročila nezakonita dejanja tretjih oseb, računalniški virusi itd. in druge primere, za katere prodajalec ne odgovarja. Prav tako se prodajalec sprosti kakršne koli odgovornosti v primeru okoliščin, ki preprečujejo uporabo "elektroprofi.hr".

10. Prodajalec zavrača vsako odgovornost za točnost in / ali popolnost vseh informacij in vsebin, ki jih najdete na spletnem mestu "elektroprofi.hr.” Prodajalec si pridržuje pravico do napak v opisu in podobi izdelka v skladu s podatki, ki jih je navedel proizvajalec Izdelka.

11. Prodajalec v spletno stran v dobri veri postavi vse materiale, fotografije in besedila, da kupcu olajša odločitev pri nakupu. Prodajalec ne jamči, da fotografije izdelka v celoti ustrezajo videzu samega izdelka. Prodajalec ne odgovarja za morebitne nenamerne napake v opisu izdelka. Možne so razlike med dejanskim izdelkom in fotografijo izdelka ter izdelkom, opisanim na tem spletnem mestu, če proizvajalec spremeni katero koli od lastnosti ali vsebine izdelka. Vsi opisi se redno in podrobno preverjajo.

Spletna trgovina - sklenitev pogodbe

1. Spletni nakup je mogoče izvesti le, če se kupec prijavi na določenem mestu na "elektroprofi.hr". Pri izpolnjevanju registracijskega obrazca je kupec dolžan predložiti točne, veljavne in popolne podatke. Ti pogoji prodajnih pogojev, kot so navedeni s podatki o nekateri izdelki predstavljajo prodajalčevo ponudbo za sklenitev pogodbe in uporabnik kot kupec s svojo registracijo, potrditvijo naročila ali drugače določeno s temi pogoji sprejema, kar velja za pogodbo med kupcem in prodajalcem, v skladu s prodajnimi pogoji, določenimi v teh prodajnih pogojih.

2. Predmet in komercialni namen pogodbe je nakup izbranega izdelka in / ali zagotavljanje določene storitve prek spletne trgovine "elektroprofi.hr" s plačilom ustrezne cene izdelka ali storitve. Pogodba se sklene z oddaljeno komunikacijo (pogodba sklenjena na daljavo) .

3. Kupec je pooblaščen, da izbere možnost, da ga prodajalec seznani z novimi izdelki, izdelki v prodaji itd. (Glasilo). Po uspešni registraciji (pravilno izpolnjeni vsi zahtevani podatki) bo na elektronski naslov kupca poslano obvestilo o uspešni registraciji.

4. Izdelke, ki jih je mogoče kupiti, oglašujemo na "elektroprofi.hr" in pri vsakem izdelku so informacije o specifikaciji izdelka in ceni.

5. Izbira želenega izdelka opravimo tako, da shranimo v "Naročilo" s klikom na povezavo "NALOGA". Če kupec kupi izdelek, ki je bil medtem prodan, bo Prodajalec kupca kupil, da se dogovori o nadaljnjih ukrepih (vračilo, nakup drugega izdelka ali dobava izdelka iste vrste, ko ga prodajalec pridobi od svojih dobaviteljev). Prodajalec poleg zgoraj omenjene obveznosti kupcu v opisanem primeru ne odgovarja na noben razlog.

6. "Naročilo" vsebuje vse izdelke, ki jih je Kupec izbral za nakup skupaj s ceno izdelka in ceno dostave ter skupno ceno (DDV je vključen). Če želi kupec nadaljevati z nakupom, izberite povezavo "Popolni nakup" in sistem ga samodejno vodi. na stran »Izberi plačilo«, kjer morate izbrati način plačila.

7. Po zaključku zgornjih korakov spletne trgovine in izbiri »Pošlji naročilo« sistem samodejno pošlje naročilo v sistem in po e-pošti potrdi naročilo na izbrane e-poštne naslove, ki vsebujejo številko naročila, seznam izbranih izdelkov s ceno in podatki o stranki.

8. Kupec s klikom na "Pošlji naročilo" potrdi naročilo in tako sklene pogodbo med Kupcem in prodajalcem.

Cena

1. Pomembne cene izdelkov in storitev v spletni trgovini so na debelo. Cene izdelkov, storitev in dobavnih cen so izražene v kunah in brez davka na dodano vrednost, ki se izračuna ob nakupu.

2. Prodajalec je pooblaščen za spreminjanje cen brez predhodnega obvestila, saj lahko brez predhodnega obvestila spremeni cene izključno za spletno poslovanje. Prodajalec lahko tudi brez predhodnega obvestila določi popust, dnevne ali tedenske promocije, promocije za posamezen izdelek, skupino izdelkov in / ali za vse izdelke. Te ugodnosti so lahko izključno pri spletnem nakupovanju, ki bo kupcu navedeno pred nakupom.

3. Ne glede na prejšnjo točko teh Splošnih pogojev bo vse naročeno blago dostavljeno po cenah, ki so veljale ob oddaji ponudbe.

Plačilo

1. Plačilo za kupljene izdelke lahko stranka opravi z bančnim nakazilom in določenimi kreditnimi in debetnimi karticami.

2. Plačilo z bančnim nakazilom se izvede na račun prodajalca,
  Zagrebačka banka Zagreb d.d. IBAN: HR2323600001102170992

3. Šteje se, da je plačilo izvedeno v času plačila na račun prodajalca.

Garancija in storitve

1. Za vsak kupljeni izdelek v spletni trgovini kupec uveljavlja pravice iz garancije v skladu z garancijskim listom določenega izdelka, ki ga kupec prejme skupaj s kupljenim izdelkom.

2. Informacije o pooblaščenih storitvah kupljenega izdelka so na garancijskem listu, ki ga kupec prejme skupaj s kupljenim izdelkom.

3. Ko kupec uveljavlja pravice iz garancije, ki morajo biti v skladu z garancijskim seznamom, potem ima isti pravico, da prodajalcu vloži pritožbo na elektronski naslov, naveden v teh pogojih, in / ali pisno pismo na sedež prodajalca. se obrnite na prodajalca, tj. ima pravico vložiti pritožbo v vseh prodajalnah prodajalca.

Dostava

1. Izdelki, kupljeni v spletni trgovini, bodo kupcu dostavljeni v enem do treh delovnih dneh (razen na otok, odvisno od voznega reda trajekta in dubrovniške regije), pod pogojem, da bodo potrjena naročila prejeta do 13. ure od ponedeljka do petka, odštevajoč se od dneva potrditve naročila.

2. Dobavo izvaja Prodajalec z najemom ugledne dostave (kurirske) storitve. Dostava se izvede do vhoda v stanovanjsko ali poslovno stavbo želenega naslova. V primeru stanovanjske stavbe dobavitelj ni dolžan prevažati blaga do tal, kjer se nahaja kupec, temveč do vhoda v stavbo.

3. V primeru, da prodajalec kupljenega izdelka v določenem roku ne more dostaviti, bo kupca obvestil, da se bo dogovoril o novem roku dobave. Kupec ima v tem primeru pravico odpovedati pogodbo.

4. Kupec je ob prevzemu dobavljenega izdelka dolžan takoj količinsko in kakovostno pregledati dobavljeni izdelek in v primeru vidne škode ima pravico zavrniti njegovo prevzem in zahtevati dostavo nepoškodovanega izdelka ali v primeru manjšega števila kupljenih izdelkov zahtevati dostavo preostalega izdelka.

5. V primeru skritih pomanjkljivosti mora kupec takoj, ko opazi skrito pomanjkljivost blaga, prodajalcu poslati pisno pritožbo in se lahko sklicuje na skrite napake v enem mesecu od datuma dobave. Prodajalec je v primerih pravočasne pisne pritožbe zaradi skrite napake dolžan v 15 dneh od prejema pisne reklamacije na svoje stroške kupcu dostaviti pravilno količino blaga, ki ustreza številki, navedeni v reklamaciji.

6. V primerih, ko se izdelek, dobavljen kupcu, razlikuje od tistega, ki ga je kupil, ima pravico do dostave naročenega izdelka, in če to ni mogoče, ima kupec pravico do povračila v višini plačane cene izdelka, če je plačilo izvedeno vnaprej. stroški vračila izdelka in je dolžan vrniti napačno dostavljen izdelek.

7. Kupec ob dostavi skupaj s kupljenim izdelkom prejme vse dokumente, ki so priloženi izdelku (uporabniški priročnik, garancijski list), račun in potrdilo o prejemu pošiljke, ki ga je dolžan podpisati. Za podpis ob potrditvi prejema pošiljke se šteje, da je bil izdelek prevzet brez vidnih poškodb in v dogovorjenem številu izvodov.

8. Cene dostave so prikazane na "elektroprofi.hr" in ne vključujejo ustreznega davka na dodano vrednost.

9. Dostava poteka izključno na ozemlju Republike Hrvaške.

 Varstvo osebnih podatkov

1. Prodajalec zbira osebne podatke Kupcev samo v obsegu, ki je potreben za izpolnitev prodajalčevih obveznosti, obveščanje o novih in promocijskih izdelkih ter dostavo promocijskih materialov po pošti ali drugih medijih, izboljšanje odnosov s Kupci in preverjanje drugih podatkov, potrebnih za splet nakupovanje.

2. Prodajalec se zavezuje, da bo varoval osebne podatke Kupcev v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo razkril tretjim osebam brez soglasja Kupca (razen podatkov, potrebnih za dostavo kupljenega izdelka poslovnim partnerjem). Iz tega niso izvzeti primeri, ko je Prodajalec po veljavnem odredbi pooblaščenih državnih organov v skladu z zakonom dolžan predložiti ali omogočiti dostop do osebnih podatkov Kupcev.

3. Stranka ima pravico zahtevati dodajanje, popravljanje ali spreminjanje osebnih podatkov ter njihovo izbris.

Izjava o cookies  (Cookie policy)

1. Za pravilno delovanje strani elektroprofi.hr morajo na uporabnikov računalnik shraniti majhno količino informacij (cookies), v skladu z zakonskimi predpisi pa KSA doo pred shranjevanjem cookies zahteva soglasje kupca. uporaba cookies.

2. Stranka z omogočanjem / onemogočitvijo cookies odloči, ali bo dovolila
Pošalji povratne informacije
Povijest
Spremljeno
Zajednica

Druge določbe

1. Prodajalec kupcem daje pravico do uporabe vseh storitev na "elektroprofi.hr" samo za osebne potrebe, v nekomercialne namene. Spreminjanje vsebine na "elektroprofi.hr", v kateri koli od njegovih oblik, je prepovedano, pa tudi kopiranje, javno izvajanje itd. Uporaba katere koli vsebine "elektroprofi.hr" na drugih spletnih mestih je prepovedana.

2. Prodajalec si pridržuje pravico do odobritve pravic za objavo kakršnega koli gradiva, delov "elektroprofi.hr" tretji osebi samo v primeru pogodbe, ki ureja pravice in obveznosti Prodajalca in tretje osebe, ki objavlja podatke.

3. Prodajalec pri nakupu katerega koli izdelka, za katerega veljajo avtorske pravice ali pravice intelektualne lastnine, ne daje dodatnih pravic uporabe in objave, razen izrecno podeljene pravice ali dovoljenja proizvajalca / distributerja izdelka.

4. Ko "elektroprofi.hr" zagotovi ustrezne povezave do obiska drugih spletnih strani drugih oseb, kupec izjavi, da ima podatke, da niso v lasti prodajalca in da ti prodajni pogoji v primeru uporabe spletnega mesta ne veljajo za prodajalca in kupca Prodajalec ne nadzoruje te spletne strani in ne prevzema nobene odgovornosti za nobeno od njih ali njihovo vsebino. Obiščite ta spletna mesta v celoti na lastno odgovornost kupca in prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

5. Čeprav se Prodajalec po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti, da so vse objavljene informacije o izdelku točne, je možno, da podatki o posameznem izdelku niso posodobljeni ali točni, v tem primeru bo prodajalec obvestil Kupca, ki je oddal naročilo, po katerem ima Kupec pravico ostati pri svojem naročilu oz. je spremenjen. Fotografije z izdelki so samo za ilustracijo.

6. Prodajalec si pridržuje pravico do objavljanja vsebine v angleščini v primerih, ko:
a) je ime izdelka, njegovih delov ali funkcij v angleščini,
b) to so izrazi v angleščini, ki so splošno sprejeti v hrvaškem jeziku, to je skupna terminologija,
c) obstaja tveganje, da pomembnih informacij ne bo mogoče dovolj natančno prevesti v hrvaški jezik, ne da bi pri tem izgubili pomen in pomen.

Stiki
Za vse informacije, pohvale, pripombe, pritožbe in vse druge informacije se lahko Kupec obrne na prodajalca na:

KSA d.o.o., Trnovečka 11, 10360 Sesvete

Telefon: +385 1 2385-474
Fax: +385 1 2385-474
e-pošta: prodajaksa@zg.ht.hr


Ta spletna stran uporablja cookies za boljšo uporabniško izkušnjo. Za nadaljevanje uporabe spletnega mesta kliknite »Strinjam se«. Nastavitve cookies lahko konfigurirate v vašem spletnem brskalniku, oglejte si več informacij tukaj. Strinjam se