0
ZATVORI

Uvjeti prodaje putem internet trgovine

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE ELEKTROPROFI.HR

Informacije o trgovačkom društvu

ELEKTRO - PROFI KSA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, Sesvete, Trnovečka 11 , 10360 Sesvete, tel: +385 1 2385-474, faks: +385 1 2385-474

Račun internet trgovine IBAN:  HR2323600001102170992 SWIFT ZABAHR2X

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080743516, OIB:  50905437304, temeljni kapital društva 20.000,00  kuna, uplaćen u cijelosti
Uprava: Karolina Krajnik, direktor

Web adresa internet trgovine: https://elektroprofi.hr/

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

1.       Prodavatelj - trgovačko društvo  KSA d.o.o. Trnovečka 11, Sesvete OIB: 50905437304, koji obavlja djelatnost veleprodaje.

2.       https://elektroprofi.hr/ – internet stranica prodavateljeve internet trgovine.

3.       Kupac - svaka kvalificirana osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

4.       Korisnik - svaka osoba koja pristupi internet stranici „elektroprofi.hr" u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

5.       Korištenje „elektroprofi.hr" – pristup stranici elektroprofi.com.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet trgovine

6.       Online kupnja ili internet trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda ili usluga putem „elektroprofi.hr"

7.       Proizvod ili Proizvodi – jedan ili više proizvoda i/ili usluga koji su ponuđeni na „elektroprofi.hr", a koje je moguće kupiti putem internet trgovine.

8.       Uvjeti prodaje – Uvjeti putem internet trgovine KSA d.o.o. Zagreb na elektroporfi.hr.

Opće odredbe uvjeta prodaje

1.       Nositelj svih prava na sadržaj na internet stranici https://elektroprofi.hr/ je Prodavatelj. Korištenjem usluge internet trgovine "elektroprofi.hr” smatra se da su kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.       Uvjeti prodaje primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu između Kupca i Prodavatelja internet trgovinete se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje „elektroprofi.hr" i online kupnje.

3.       Korisnici su dužni da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4.       Kupac na „elektroprofi.hr" može biti isključivo pravna ili fizička osoba kao profesionalni kupac koji kupuje proizvode u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, u koje spadaju trgovačka društva, javne ustanove, fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određene djelatnosti kao slobodna zanimanja i/ili samostalne djelatnosti te drugi organizacijski oblici. Kupac ne može biti potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Prodavatelj ima diskrecijsko pravo u svako doba onemogućiti Kupcu internet trgovinu, ukoliko posumnja da kupac nije profesionalni kupac.

5.       Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrđivanje narudžbe određenog proizvoda.

6.       Putem „elektroprofi.hr" moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na području Republike Hrvatske što i podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda samo na navedenom području.      

7.       Korisnici „elektroprofi.hr" dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da u bilo koje doba uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „elektroprofi.hr".

8.       Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj „elektroprofi.hr" zbog čega su Korisnici „elektroprofi.hr" dužni prilikom svake posjete istoj internet stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na elektroprofi.hr internet stranici.

9.       Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup " elektroprofi.hr" i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ” elektroprofi.hr" ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućuju korištenje „elektroprofi.hr".

10.   Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na " elektroprofi.hr ”. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača Proizvoda.

11.   Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na internet stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Internet trgovina– sklapanje ugovora

1.       Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „elektroprofi.hr". Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, potvrđivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima prodaje.

2.       Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupoprodaja odabranog proizvoda i/ili pružanje određene usluge putem "elektroprofi.hr” internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće cijene tog proizvoda  ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (ugovor sklopljen na daljinu) u trenutku potvrđivanja narudžbe.

3.       Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

4.       Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „elektroprofi.hr" a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.

5.       Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „Narudžbu" klikom na link „NARUČI". Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim naprijed navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

6.       U „Narudžbi" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno s cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire poveznicu „Završi kupnju", a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Odabir plaćanja" na kojoj je potrebno odabrati metodu plaćanja.

7.       Po izvršenju naprijed navedenih koraka internet trgovine i odabirom „Pošalji narudžbu", sustav automatski šalje narudžbu u sistem i potvrdu narudžbe mailom na odabrane E-Mail adrese, koji sadrži broj narudžbe, popis odabranih proizvoda s cijenom te informacije o naručitelju.

8.       Klikom na „Pošalji narudžbu", Kupac potvrđuje narudžbu čime je sklopljen ugovor između Kupca i Prodavatelja.

Cijena

1.       Istakunte cijene proizvoda i usluga u internet trgovini su veleprodajne. Cijene proizvoda, usluga i cijene dostave izražene su u kunama te bez poreza na dodanu vrijednost, koji će biti obračunat prilikom kupovine.

2.       Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za internet trgovinu. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za internet kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

3.       Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

4.     Za sve ponude plaćene predračunom ostvaruje se dodatan popust od 4%.

5.     Za sve ponude plaćene u roku od 10 dana ostvaruje se dodatan popust od 2%.

Plaćanje

1.       Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem virmana te određenim kreditnim i debitnim karticama.

2.       Plaćanje putem virmana se vrši na na račun Prodavatelja,
  Zagrebačka banka Zagreb d.d. IBAN: HR2323600001102170992

3.       Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku uplate na račun Prodavatelja.

Jamstvo i servisi

1.       Za svaki kupljeni proizvod u internetskoj trgovini, Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.

2.       Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.

3.       Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim Uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili pisanim dopisom na adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u svim prodajnim trgovinama Prodavatelja.

Dostava

1.       Proizvode koji su kupljeni u internetskoj trgovini biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su potvrđene narudžbe zaprimljene do 13h od ponedjeljka do petka, računajući od dana potvrde narudžbe.

2.       Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni ili poslovni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.

3.       U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

4.       Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan odmah kvantitativno i kvalitativno pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda, odnosno, u slučaju manjeg broja proizvoda u odnosu na kupljene, tražiti isporuku preostalog broja proizvoda.

5.       U slučaju skrivenih nedostataka, Kupac mora odmah po uočavanju skrivenog nedostatka na robi Prodavatelju dostaviti pismenu reklamaciju, a pravo pozivanja na skrivene nedostatke ima u roku od mjesec dana od dana isporuke. U slučajevima pravovremene pismene reklamacije skrivenog nedostatka, Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od primitka pismene reklamacije, na svoj trošak, isporučiti Kupcu ispravnu količinu robe koja odgovora broju navedenom u reklamaciji.

6.       U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda ukoliko je plaćanje izvršeno unaprijed, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

7.       Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja i u ugovorenom broju primjeraka.

8.       Cijene dostave istaknute su na „elektroprofi.hr" i u njima nije sadržan pripadajući porez na dodanu vrijednost.

9.       Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.

 Zaštita osobnih podataka

1.       Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obveze Prodavatelja, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima i dostavu promotivnih materijala putem dostavne pošte ili drugih medija, unaprjeđenje odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2.       Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti  podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenoga proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

3.       Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu osobnih podataka, kao i njihovo brisanje.

 Izjava o kolačićima (Cookie policy)

1.       Kako bi stranice „elektroprofi.hr" ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Sukladno pravnim propisima, KSA d.o.o. prije spremanja Cookiea traži pristanak Kupca. Korištenjem internet stranice „elektroprofi.hr„ Kupac pristaje na upotrebu Cookiea.

2.       Kupac uključivanjem/isključivanjem Cookiea odlučuje hoće  li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke Cookiea mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Kupac koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Kupac onemogući Cookie postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od  funkcionalnosti koje daje internet trgovina.

Ostale odredbe

1.       Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „elektroprofi.hr" samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „elektroprofi.hr", u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba bilo kojeg sadržaja „elektroprofi.hr" na drugim internet stranicama je zabranjena.

2.       Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „elektroprofi.hr" trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3.       Pri kupnji bilo kojeg proizvoda koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4.       Kada „elektroprofi.hr" odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih internetskih stranica drugih osoba, Kupac izjavljuje kako ima saznanja da iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i da ovi Uvjeti prodaje u slučaju korištenja predmetnih internetskih stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te internet stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5.       Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6.       Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
a)  se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
b)  se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji,
c) postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu:

ELEKTRO - PROFI KSA d.o.o., Trnovečka 11, 10360 Sesvete

Telefon: +385 1 2385-474

Faks: +385 1 2385-474
e-mail: prodajaksa@zg.ht.hr

 

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više